minima studio Sylwia Kowalewska
biuro: al. Piłsudskiego 70 Łomża
e: skowalewska@minimastudio.pl
t: 694 656 254
NIP: 7182028679